Produkty Innowacyjność jest w sercu wszystkiego co robimy

DUAL Polska oferuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości o niejasnym stanie prawnym, zwiększając płynność tych aktywów i chroniąc strony transakcji przed potencjalnymi roszczeniami osób trzecich.

Ubezpieczenie kontraktowej OC dla nieruchomości o niejasnym stanie prawnym

DUAL Polska oferuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości o niejasnym stanie prawnym, zwiększając płynność tych aktywów i chroniąc strony transakcji przed potencjalnymi roszczeniami osób trzecich.

DUAL Polska, we współpracy z DUAL Asset Underwriting, wiodącym specjalistą w obszarze aranżowania pokrycia ryzyk transakcyjnych na rynku nieruchomości, oferuje ubezpieczenie ryzyk związanych z transakcjami zakupu/sprzedaży nieruchomości, w których występuje element niejasnej sytuacji prawnej, powodujący istotny wzrost ryzyka dla obu stron takiej transakcji. Ubezpieczenie oferowane przez DUAL Polska przenosi takie ryzyko transakcyjna na ubezpieczyciela. Ubezpieczenia te mogą być zawierane na bazie pokrycia wszystkich ryzyk dla danej transakcji lub na bazie ryzyk nazwanych, ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela do określonych zdarzeń w ramach transakcji. Rozwiązanie to umożliwia m.in. bezproblemowy zakup nieruchomości przez deweloperów, zarządzanie aktywami i refinansowanie inwestycji przez inwestorów na rynku real estate, bezproblemowy obrót takimi aktywami przez inwestorów komercyjnych, może także służyć do upłynnienia problematycznego portfela kredytów hipotecznych, nieobsługiwanych przez klientów banku.

Pobierz broszurę

W czasach, kiedy transakcje na rynku nieruchomości zabezpieczane są coraz bardziej złożonymi konstrukcjami finansowymi, rozsądnie jest ograniczać niepotrzebne ryzyko już na samym początku. Zbędne ryzyko można z powodzeniem przenieść na ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie kontraktowej OC dla transakcji rynku nieruchomości

W czasach, kiedy transakcje na rynku nieruchomości zabezpieczane są coraz bardziej złożonymi konstrukcjami finansowymi, rozsądnie jest ograniczać niepotrzebne ryzyko już na samym początku. Zbędne ryzyko można z powodzeniem przenieść na ubezpieczyciela.

DUAL Polska, we współpracy z DUAL Asset Underwriting, wiodącym specjalistą w obszarze aranżowania pokrycia ryzyk transakcyjnych na rynku nieruchomości, oferuje ubezpieczenie ryzyk związanych z transakcjami zakupu lub sprzedaży nieruchomości. Ubezpieczenie to umożliwia ograniczenie ryzyka nabywcy, związanego ze stanem prawnym przejmowanej nieruchomości. Ubezpieczenia te mogą być zawierane na bazie pokrycia wszystkich ryzyk dla danej transakcji lub na bazie ryzyk nazwanych, ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela do określonych zdarzeń w ramach transakcji. Rozwiązanie to umożliwia m.in. bezproblemowy zakup nieruchomości przez deweloperów czy finansowanie transakcji zakupu nieruchomości przez banki, poprzez przeniesie ryzyk związanych z finansowaną nieruchomością z pożyczkobiorcy (a w rezultacie z banku, posiadającego zabezpieczenie na nieuregulowanej hipotece) na ubezpieczyciela.

Pobierz broszurę

Oferujemy najbardziej innowacyjne produkty ubezpieczeniowe, powstające na wiodących światowych rynkach

- Jarosław Szwankowski – Członek Zarządu DUAL Polska Sp. z o. o.

Nie znalazłeś produktu, który Cię interesuje?

Dzięki wsparciu największych firm ubezpieczeniowych na świecie jesteśmy w stanie przygotować dla Ciebie produkt uszyty na miarę

Powiedz nam, czego potrzebujesz

Aby poprawić jakość usług, nasza strona korzysta z plików cookies. Prosimy zapoznać się treścią naszej polityki dotyczącej plików cookies.