Polityka prywatności

Polityka prywatności

DUAL traktuje Twoją prywatność bardzo poważnie. Ta Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy informacje i co z nimi robimy.

 

W dokumencie tym “DUAL”, “my” i “nasze” odnosi się do DUAL Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Browarnej 10, 87-100 Toruń, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000251474.

W zakresie przewidzianym w ustawie  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz.1182) administratorem danych osobowych jest DUAL Polska Sp. z o.o.

Jakie dane zbieramy?

Kiedy zgłaszasz wniosek ubezpieczeniowy lub zapytanie do DUAL, możemy poprosić o podanie informacji takich jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu. Nie masz obowiązku ujawnienia takich informacji. Jednakże, jeśli zdecydujesz się nie ujawniać oczekiwanych przez nas informacji, możemy nie móc Ci odpowiedzieć lub zaoferować określonych usług.

Prosimy o nieprzesyłanie do nas e-mailem danych dotyczących istotnych szczegółów Twoich kart kredytowych/debetowych.

 

Jak są wykorzystywane te informacje?

DUAL będzie używać informacji, które przekazałeś, w następujących celach:

 • identyfikacja użytkowników odwiedzających stronę;
 • poprawa zawartości naszej strony;
 • dostosowanie zawartości i/lub układu stron dla każdego użytkownika indywidualnego;
 • prowadzenia badań nad danymi demograficznymi, zainteresowaniami czy zachowaniem użytkowników;
 • wysyłania Ci informacji, o których sądzimy, że mogą być dla Ciebie użyteczne, włączając informacje o nowych produktach i usługach, jeśli wyraziłeś zgodę na kontakt z Tobą w takim celu.

Możemy także użyć Twoich danych, lub zezwolić wybranych osobom trzecim na użycie Twoich danych, w celu przekazania Ci informacji o usługach, które mogą być dla Ciebie interesujące, i my (lub oni) możemy kontaktować się z Tobą telefonicznie, e-mailem lub pocztowo, oczywiście zawsze pod warunkiem, że wyraziłeś zgodę na kontakt z Tobą w takim celu.

 

W jaki sposób i gdzie są te informacje udostępniane?

DUAL może ujawnić Twoje dane osobowe każdej ze spółek wchodzących w skład naszej Grupy.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim w następujących przypadkach:

 • zagregowane statystyki dotyczące użytkowników strony i klientów mogą zostać ujawnione w celu opisu usług potencjalnym partnerom, reklamodawcom i innym renomowanym osobom trzecim oraz dla innych zgodnych z prawem celów, jednakże statystyki te nie będą zawierały danych umożliwiających identyfikację osoby;
 • w sytuacji, w której sprzedajemy lub kupujemy jakąś spółkę lub aktywa, możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedającemu lub kupującemu taką spółkę lub aktywa;
 • jeżeli DUAL lub znacząca część jego aktywów zostaną nabyte przez stronę trzecią, i takie dane wchodzą w skład przekazywanych aktywów;
 • jeżeli takie ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa lub z jakiegokolwiek tytułu prawnego, lub w celu narzucenia lub zastosowania naszych warunków użytkowania strony lub innych umów; lub jeśli uważamy, że takie działanie jest konieczne dla ochrony i obrony praw, majątku lub bezpieczeństwa osobistego pracowników DUAL, Strony lub jej użytkowników; 

 

Bezpieczeństwo

DUAL przywiązuje ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa wszystkich informacji umożliwiających identyfikację osobową, związanych z naszymi klientami. DUAL podejmie wszelkie rozsądne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem strony internetowej. Pomimo faktu, iż staramy się chronić Twoje dane osobowe, ze względu na charakter przekazu danych w internecie, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych na nasza stronę, i w związku z tym wszystkie transfery Twoich danych na naszą stronę wykonywane są na Twoje własne ryzyko. Jeśli już otrzymamy Twoje informacje, przy pomocy posiadanych na naszej stronie odpowiednich narzędzi, staramy się zabezpieczyć Twoje dane przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą. Na przykład, nasza polityka bezpieczeństwa i prywatności jest regularnie aktualizowana i ulepszana zgodnie z wymogami i wyłącznie autoryzowane osoby maja dostęp do danych użytkowników. Chociaż nie możemy zapewnić czy zagwarantować, iż utrata, niewłaściwe wykorzystanie lub zmiana danych nie będą miały miejsca, podejmujemy wszystkie racjonalnie możliwe działania, aby temu zapobiec. 

Adresy IP

Możemy pozyskiwać informacje na temat Twojego komputera, łącznie z, jeśli to możliwe, Twoim adresem IP, wersją systemu operacyjnego, typem przeglądarki – dla wykorzystania w administracji systemu oraz w celu raportowania zagregowanych informacji potencjalnym partnerom, reklamodawcom i innym renomowanym osobom trzecim – oraz dla innych celów zgodnych z przepisami prawa. Są to dane statystyczne na temat działań naszych użytkowników w obszarze przeglądania zawartości stron i określonych schematów zachowań, nie identyfikują one żadnych indywidualnych osób.

 

Gdzie są przechowywane informacje?

Informacje, które przekazujesz poprzez tę stronę, są przesyłane do komputera zlokalizowanego w Wielkiej Brytanii. Jest to konieczne w celu przetwarzania informacji i dla przesłania Ci informacji, których zażądałeś. Informacje przekazane przez Ciebie mogą zostać przez nas przesłane do naszych innych biur i do innych zaufanych trzecich stron, które mogą znajdować się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Bezpieczne przechowywanie Twoich danych osobowych


Naszecookies nie przechowują danych osobowych, takich jak Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail w formie, w której mogą być odczytane przez innych. Cookies, których używamy, nie mogą sczytywać danych z lub przeszukiwać Twojego komputera, smartfona lub innych urządzeń podłączonych do internetu dla uzyskania informacji o Tobie lub Twojej rodzinie, lub czytania materiałów przechowywanych na Twoim twardym dysku.

 

Twoje prawa

DUAL jest zobowiązany zapewnić Ci prawa określone w ustawach:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz.1182)
 • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422)

 Prawa te to m.in.:

 • prawo do sprzeciwu przeciwko wykorzystaniu Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Umożliwimy Ci sprzeciwienie się temu, a gdzie jest to wymagane, upewnimy się, że uzyskaliśmy Twoja zgodę przed podjęciem działań marketingu bezpośredniego. Możesz wykonać swoje prawo do zapobieżenia takiemu przetwarzaniu Twoich danych poprzez wybranie odpowiednich opcji w ankietach, których używamy do zbierania Twoich danych osobowych. Możesz także skorzystać ze swojego prawa do skontaktowania się z nami pod adresem podanym poniżej. 
 • prawo do żądania przekazania kopii Twoich danych osobowych, które DUAL zebrał na Twój temat. W tym celu, prosimy o przysłanie do nas prośby, zawierającej wszystkie szczegóły dotyczące informacji, jakich od nas oczekujesz, na następujący adres:
DUAL Polska Sp. z o.o.
ul. Browarna 10
87-100 Toruń

 

Błędy i braki

Jeśli uważasz, iż dane, które przekazałeś nam za pośrednictwem tej strony, mogą zawierać błędy lub być niekompletne, proszę napisz na adres: info@dualpolska.com. Zweryfikujemy Twoje dane najszybciej jak będzie to możliwe.

Prawa stron trzecich

Nasza strona może zawierać linki do i ze stron naszych partnerów, reklamodawców czy współpracowników. Jeśli skorzystasz z takiego linku do takiej innej strony, zwróć uwagę na fakt, iż takie strony mają swoje własne polityki prywatności i że my nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za takie inne strony i za ich politykę prywatności. Proszę sprawdź ich politykę prywatności, zanim udostępnisz swoje dane osobowe na takiej stronie. DUAL nie jest odpowiedzialny za politykę prywatności oraz zawartość takich stron.  

Twoja akceptacja tych warunków

Używając tej strony, wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystanie Twoich danych przez DUAL Polska oraz akceptujesz postanowienia polityki prywatności DUAL Polska. Jeśli w jakikolwiek sposób zmienimy postanowienia naszej polityki prywatności, udostępnimy informacje o tych zmianach na naszej stronie.    

Prosimy o przesyłanie Twoich pytań, wątpliwości, komentarzy i skarg dotyczących naszej polityki prywatności pod adresem info@dualpolska.com lub o przesłanie ich pocztą pod adresem:

DUAL Polska Sp. z o.o.
ul. Browarna 10
87-100 Toruń

Aby poprawić jakość usług, nasza strona korzysta z plików cookies. Prosimy zapoznać się treścią naszej polityki dotyczącej plików cookies.